Home / JLPT / Download Speed Master N1 Dokkai – 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター PDF

Download Speed Master N1 Dokkai – 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター PDF

Speed Master N1 Dokkai – 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター (ニホンゴノウリョクシケンエヌイチドッカイスピードマスター)

Giới thiệu
(1) Đào tạo thành thạo thông qua các câu hỏi thực hành phong phú theo định dạng câu hỏi.
(2) Chúng tôi bao gồm các tài liệu văn bản của nhiều chủ đề và phong cách khác nhau và trả lời mọi câu hỏi.
(3) Trong phần giới thiệu, từ khóa được sắp xếp theo chủ đề.
(4) Trong khối lượng riêng biệt, hỗ trợ học tập với lời giải thích cụm từ lịch sự.
(5) với một thử nghiệm kép.

内容紹介
(1) 出題形式別の豊富な練習問題を通して実力養成。
(2) さまざまなテーマ、スタイルの文章素材を取り上げ、あらゆる出題に対応。
(3) 序章では、テーマ別にキーワードを整理。
(4) 別冊では、丁寧な語句説明で学習をサポート。
(5) 模試2回付き。

内容(「BOOK」データベースより)
出題形式別の豊富な練習問題を通して実力養成。さまざまなテーマ、スタイルの文章素材を取り上げ、あらゆる出題に対応。序章では、テーマ別にキーワードを整理。別冊では、丁寧な語句説明で学習をサポート。模試2回付き。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF