Home / JLPT / Download Speed Master Bunpou N2 – 日本語能力試験問題集N2文法スピードマスター PDF

Download Speed Master Bunpou N2 – 日本語能力試験問題集N2文法スピードマスター PDF

Speed Master Bunpou N2 – 日本語能力試験問題集N2文法スピードマスター

Speed Master Bunpou N2 – 日本語能力試験問題集 N2 文法 スピードマスター. Tài liệu này thường được nhiều bạn lựa chọn để ôn tập nhanh trước khi thi năng lực Nhật ngữ JLPT N2. Tài liệu giá trị ở chỗ những điểm ngữ pháp được cô đọng lại và phân loại thành 8 bài học một cách dễ nhớ. Bạn sẽ vững kiến thức hơn khi học hết 8 bài này với bài tập và hướng dẫn đi kèm.

内容紹介
文と文章、二つのアプローチから文型をとらえ、意味と用法をしっかり理解することができる。豊富な例文・練習問題を通して、着実に実践力が身につく。英・中・韓の部分訳付き。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
渡邉/亜子
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士課程単位取得。現在、明海大学外国語学部日本語科非常勤講師

白石/知代
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科日本語教育コース修士課程修了。現在、千葉大学国際教育開発センター非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF