Home / Học tiếng Nhật / Sổ tay hương dẫn về cư trú và lao động danh cho người nước ngoài tại Nhật Bản

Sổ tay hương dẫn về cư trú và lao động danh cho người nước ngoài tại Nhật Bản

Sổ tay hương dẫn về cư trú và lao động danh cho người nước ngoài tại Nhật Bản

Cùng gửi đến mọi người những ai đang muốn sang Nhật hoặc đang ở Nhật, cuốn Sổ tay hương dẫn về cư trú và lao động danh cho người nước ngoài tại Nhật Bản.

Download : PDF