Home / Ngữ pháp / Download Tài liệu Sổ Tay Động Từ Phức Tiếng Nhật PDF

Download Tài liệu Sổ Tay Động Từ Phức Tiếng Nhật PDF

Sổ Tay Động Từ Phức Tiếng Nhật

Động từ phức hợp trong tiếng Nhật là gì? Đó là động từ được ghép từ 2 động từ khác nhau để diễn tả cụ thể về trạng thái, mục đích, đích đến,.. của hành động.

Sổ Tay Động Từ Phức Tiếng Nhật
NXB Đại Học Quốc Gia 2004
Trần Thị Chung Toàn
253 Trang

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download : PDF