Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / So sánh mẫu ngữ pháp でしょう、と思います、かもしれません

So sánh mẫu ngữ pháp でしょう、と思います、かもしれません

So sánh mẫu ngữ pháp でしょう、と思います、かもしれません
Giải thích sự khác nhau của でしょう、と思います、かもしれません
【N4】Những mẫu ngữ pháp nghĩa gần giống nhau, mọi người cùng nhau học và hiểu rõ bản chất của ba mẫu ngữ pháp này nha.

Theo: Tiếng Nhật Tanoshii

Xem thêm:
Phân biệt cấu trúc ように và ために
Phân biệt ~てあげます、~てくれます、~てもらいます