Home / Từ vựng / Từ vựng N1 / Từ vựng Shinkanzen Tango N1 (Dịch Tiếng Việt)

Từ vựng Shinkanzen Tango N1 (Dịch Tiếng Việt)

Từ vựng Shinkanzen Tango N1 (Dịch Tiếng Việt)
Cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp những từ tiếng Nhật trích trong sách Shinkanzen Tango N1.

Download: PDF

Xem thêm:
Từ vựng Mondai 2 JLPT N1 năm 2018 – 2021
Từ đồng nghĩa N1