Home / Luyện nghe / Download 新毎日の聞きとり50日 下 – Shin Mainichi no kikitori 50 nichi Chuukyuu (Vol 2) Ebook + CD

Download 新毎日の聞きとり50日 下 – Shin Mainichi no kikitori 50 nichi Chuukyuu (Vol 2) Ebook + CD

新毎日の聞きとり50日 下 – Shin Mainichi no kikitori 50 nichi Chuukyuu (Vol 2)

中級日本語音声教材 新・毎日の聞きとり50日〈下〉
新毎日の聞きとり50日 中級
Nói đến giáo trình Mainichi no kikitori 50nichi dành cho sơ cấp thì có lẽ ai cũng đã từng học hoặc nghe qua, và bộ sách
Shin Mainichi no kikitori Chuukyuu này là cuốn giáo trình dành cho bậc Trung cấp và là bộ sách mới nhất. Như ở phần sơ
cấp thì phần trung cấp cũng bao gồm 2 cuốn thượng và hạ, file bao gồm phần nghe, giáo trình và phần đáp án. Hy vọng sẽ có
ích cho nhiều bạn.

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
宮城/幸枝
国際基督教大学教養学部語学科卒。東海大学国際教育センター教授

太田/淑子
東北大学教育学部教育社会学科卒。元東海大学留学生教育センター非常勤講師、元静岡大学講師

柴田/正子
東京外国語大学インドシナ科卒。元東海大学留学生教育センター非常勤講師。元横浜国立大学留学生センター非常勤講師

牧野/恵子
津田塾大学英文科卒。成蹊大学工学部非常勤講師(英語)。元東海大学留学生教育センター非常勤講師。元大妻女子大学コミュニケーション文化学科非常勤講師

三井/昭子
お茶の水女子大学文学科国語国文学専攻卒。元東海大学留学生教育センター、元桜美林大学国際学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây