Home / JLPT / Download Shin Kanzen Masuta N2 Choukai – 新完全マスター聴解 日本語能力試験N2 PDF + CD

Download Shin Kanzen Masuta N2 Choukai – 新完全マスター聴解 日本語能力試験N2 PDF + CD

Shin Kanzen Masuta N2 Choukai – 新完全マスター聴解 日本語能力試験N2

Shin Kanzen Masuta N2 Choukai. Tài liệu đi kèm 2 CDs tổng hợp những dạng bài nghe hiểu sẽ xuất hiện trong kì thi năng lực Nhật ngữ N2. Nghe hiểu luôn là phần cam go, tài liệu này sẽ giúp bạn phần nào vượt qua “nỗi sợ” đó.

内容紹介
問題形式ごとに必要なスキルを段階を踏んで学習。豊富な練習で聞き取りに慣れる。基本的な項目から複合的な内容へと進む構成で、総合的な聴解力の養成を目指す。

内容(「BOOK」データベースより)
問題形式ごとに必要なスキルを段階を踏んで学習。豊富な練習で聞き取りに慣れる。基本的な項目から複合的な内容へと進む構成で、総合的な聴解力の養成を目指す

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây