Home / JLPT / Download Shin Kanzen Masuta N2 Bunpou – 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 PDF

Download Shin Kanzen Masuta N2 Bunpou – 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 PDF

Shin Kanzen Masuta N2 Bunpou – 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2

Shin Kanzen Masuta N2 Bunpou (Sách luyện thi N2 ngữ pháp) 新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 là quyển sách chuyên về ngữ pháp dành cho kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2. Quyển ngữ pháp nằm trong bộ đầy đủ 5 kỹ năng Nghe hiểu- Đọc hiểu- Từ vựng- Ngữ pháp- Chữ Hán của Shin kanzen masuta N1-4.

内容紹介
N2レベルで必要な211の文法形式を学習。問題形式ごとに、必要な知識やスキルを効率的に学習。充実した解説と練習問題で「文章の文法」に対応。

内容(「BOOK」データベースより)
N2レベルで必要な211の文法形式を学習。問題形式どこに、必要な知識やスキルを効率的に学ぶ。充実した解説と練習問題で「文章の文法」に対応

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF