Home / JLPT / Download Shin Kanzen Master N2 Kanji -新完全マスター漢字 日本語能力試験N2 PDF + CD

Download Shin Kanzen Master N2 Kanji -新完全マスター漢字 日本語能力試験N2 PDF + CD

Shin Kanzen Master N2 Kanji -新完全マスター漢字 日本語能力試験 N2

Sách luyện thi N2 Shinkansen masuta hán tự 新完全マスター漢字 日本語能力試験 N2 là một phần trong bộ sách Shinkansen masuta được biên soạn dành riêng cho kỳ thi Năng lực Nhật ngữ với từng cấp độ khác nhau: N1, N2, N3 và từng kỹ năng khác nhau: ngữ pháp, từ vựng, hán tự, đọc hiểu, nghe hiểu.

内容紹介
造語力のある基本漢字を学習し、バランスのよい漢字力を養成。1046字の漢字の使い方と読み方を学習。現実の言語活動を支える力を養成。

内容(「BOOK」データベースより)
造語力のある基本漢字を学習し、バランスのよい漢字力を養成。1046字の漢字の使い方と読み方を学習。現実の言語活動を支える力を養成。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây