Home / JLPT / JLPT N2 / Shin Kanzen Master N2 Dokkai Bản dịch tham khảo Tiếng Việt

Shin Kanzen Master N2 Dokkai Bản dịch tham khảo Tiếng Việt

Shin Kanzen Master N2 Dokkai Bản dịch tham khảo Tiếng Việt

Đây chỉ là bản dịch tham khảo mình không muốn các bạn quá lạm dụng và phụ thuộc vào bản dịch này.
– Trong quá trình tụi mình dịch chắc chắn sẽ không tránh khỏi lỗi sai. Mong các bạn thông cảm.
– Người dịch Facebook Yuuki Bùi https://www.facebook.com/bui.yuuki.9
– Cộng tác dịch Facebook Công Thành Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php?id=100008668147813
– Không được chỉnh sửa trực tiếp trên file sách này.
Xin trân trọng cảm ơn.

Download tài liệu : Here

Xem thêm:
Tổng hợp bài tập trích từ giáo trình Speed Master Goi N2
合格できる – Goukaku dekiru N2 (Mondai 6) – Có Đáp Án