Home / JLPT / Download Shin Kanzen Master N1 Kanji – 新完全マスター漢字 日本語能力試験N1 PDF

Download Shin Kanzen Master N1 Kanji – 新完全マスター漢字 日本語能力試験N1 PDF

Shin Kanzen Master N1 Kanji – 新完全マスター漢字 日本語能力試験N1

Học 677 nhân vật quan trọng của Trung Quốc ở cấp độ N1. Chúng tôi chia kun đọc và đọc thành các từ và học bằng cách phân loại một cách có hệ thống các phần của các loại ngôn ngữ và ngữ nghĩa. Sử dụng phong phú các hình minh họa để giúp hiểu các từ của chữ Hán.

内容紹介
N1レベルの重要漢字677字を学習。訓読み・音読みを分け、さらに品詞や意味的なカテゴリーごとに系統立てて学ぶ。漢字の言葉の理解を助けるイラストを豊富に使用。

内容(「BOOK」データベースより)
N1レベルの重要漢字677字を学習。訓読み・音読みを分け、さらに品詞や意味的なカテゴリーごとに系統立てて学ぶ。漢字の言葉の理解を助けるイラストを豊富に使用。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF