Home / JLPT / Download Shin Kanzen Master N1 Choukai – 新完全マスター聴解 日本語能力試験N1 PDF + CD

Download Shin Kanzen Master N1 Choukai – 新完全マスター聴解 日本語能力試験N1 PDF + CD

Shin Kanzen Master N1 Choukai – 新完全マスター聴解 日本語能力試験N1

Tìm hiểu các kỹ năng cần thiết từng bước cho từng mẫu vấn đề. Làm quen với việc lắng nghe với thực hành phong phú. Chúng tôi mong muốn đào tạo kỹ năng nghe hiểu toàn diện với một sáng tác từ các mục cơ bản đến nội dung phức tạp.

内容紹介
問題形式ごとに必要なスキルを段階を踏んで学習。豊富な練習で聞き取りに慣れる。基本的な項目から複合的な内容へと進む構成で、総合的な聴解力の養成を目指す。

内容(「BOOK」データベースより)
問題形式ごとに必要なスキルを段階を踏んで学習。豊富な練習で聞き取りに慣れる。基本的な項目から複合的な内容へと進む構成で、総合的な聴解力の養成を目指す

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây