Home / Luyện nghe / Download シャドーイング 日本語を話そう 就職・アルバイト・進学面接編 [インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版]

Download シャドーイング 日本語を話そう 就職・アルバイト・進学面接編 [インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版]

シャドーイング 日本語を話そう 就職・アルバイト・進学面接編 [インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版] EBook + CD

『シャドーイング日本語を話そう』シリーズ、面接対策編のインドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版。就職面接から進学、アルバイトまで様々な面接会話を徹底的にシミュレーション。就職面接で最も重要な自己PRと志望動機を重点的にトレーニングできる。面接時の注意点やよく使うフレーズなど、すぐに実践で使えるアドバイスも満載。

Mô phỏng kỹ lưỡng các cuộc trò chuyện phỏng vấn khác nhau, từ phỏng vấn xin việc đến giáo dục đại học và công việc bán thời gian. Bạn có thể tập trung vào việc tự thúc đẩy và động lực quan trọng nhất cho các cuộc phỏng vấn việc làm. Đầy đủ lời khuyên có thể được sử dụng ngay lập tức trong thực tế, chẳng hạn như các điểm cần lưu ý trong các cuộc phỏng vấn và các cụm từ được sử dụng thường xuyên.

シャドーイング 日本語を話そう 就職・アルバイト・進学面接編 – Shadowing phiên bản phỏng vấn xin việc, tuyển sinh

シャドーイング 日本語を話そう 就職・アルバイト・進学面接編 [インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版] – Shadowing phiên bản phỏng vấn xin việc, tuyển sinh là tập hợp các hội thoại mô phỏng tình huống phỏng vấn xin việc làm thêm, phỏng vấn tuyển sinh của các trường dạy nghề, trường đại học, phỏng vấn tuyển dụng. Sách được dịch ra tiếng Indo, Thái và tiếng Việt.

Download Ebook + CD : Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *