Home / Học tiếng Nhật / Sách đi khám bệnh bằng tiếng Nhật (Tiếng Việt)

Sách đi khám bệnh bằng tiếng Nhật (Tiếng Việt)

Sách đi khám bệnh bằng tiếng Nhật (Tiếng Việt)
Hôm nay cùng gửi đến các bạn tài liệu đi khám bệnh bằng tiếng Nhật (song ngữ Nhật – Việt). Hy vọng với tài liệu này sẻ giúp được mọi người.
Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Tế