Home / Từ vựng / Download 中・上級者のための速読の日本語 – Rapid Reading Japanese Ebook PDF

Download 中・上級者のための速読の日本語 – Rapid Reading Japanese Ebook PDF

中・上級者のための速読の日本語 – Rapid Reading Japanese

Rapid Reading Japanese là 1 cuốn sách hướng dẫn cách phát triển và nâng cao khả năng đọc hiểu cho các học viên Trung Cao Cấp theo từng bước rất hiệu quả. Sách được chia làm 3 phần. Phần 1 sẽ cho các học viên luyện tập từng bước khả năng đọc nhanh đọc lướt, tiên đoán nội dung …Phần 2 là những bài luyện tập, học viên sẽ sử dụng những khả năng có được trong phần 1 để tìm ra ý chính hoặc những thông tin từ những bài báo hay tạp chí. Phần 3 là phần thử thách gồm 6 bài đọc từ chuyện 1 trang đến những truyện ngắn mang yêu tố bí ẩn, được thiết kế để học viên cũng cố những gì đã học ở 2 phần trước.

Sách gốc biên soạn bởi 2 tác giả Miura Akira & Oka Mayumi do The Japan Times ấn hành có 178 trang, sách scan bản đẹp có 98 trang đôi. Trong file download về đã bao gồm phần Answer có 12 trang đôi.

オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF