Home / Từ vựng / Từ vựng N3 / Tổng hợp Phó Từ N3 có kèm ví dụ

Tổng hợp Phó Từ N3 có kèm ví dụ

Tổng hợp Phó Từ N3 có kèm ví dụ

Trong tiếng Nhật, có một lượng rất lớn và khá là quan trọng đó là phó từ, để có thể học thuộc được lượng phó từ này không phải là khó, tuy nhiên để có thể vận dụng nó đúng ngữ cảnh, ngữ pháp thì không phải là việc đơn giản.

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng Shinkanzen N3 PDF
2000 từ vựng N3 sắp xếp theo vần – TANGO N3