Home / Học tiếng Nhật / Phiếu chẩn đoán khoa Sản phụ cho người Việt Nam tại Nhật Bản

Phiếu chẩn đoán khoa Sản phụ cho người Việt Nam tại Nhật Bản

Phiếu chẩn đoán khoa Sản phụ cho người Việt Nam tại Nhật Bản
(Nhật – Việt)

Đề giúp các bạn nữ khi làm việc ở Nhật Bản muốn đi khám ở Nhật. Cùng gửi đến các bạn Phiếu chẩn đoán khoa Sản phụ cho người Việt Nam tại Nhật Bản.
Với tài liệu này bạn sẻ học được nhiều từ vựng tiếng Nhật cần thiết và kiến thức hay.

Dưới đây là bảng hỏi (Monshinhyo) mà chị em phụ nữ thường phải điền vào khi đi khám phụ khoa ở Nhật bao gồm các thông tin như: Họ tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Đã bị triệu chứng gì….Bảng hỏi đã dịch ra tiếng Việt giúp hỗ trợ những chị em phụ nữ Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản nhưng không biết từ ngữ chuyên ngành Y bằng tiếng bản địa.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Hướng dẫn cho các bà Mẹ và Trẻ Em người Việt Nam tại Nhật Bản
Sổ tay hương dẫn về cư trú và lao động danh cho người nước ngoài tại Nhật Bản