Home / Học tiếng Nhật / Phân biệt どの, どんな, 何 trong tiếng Nhật

Phân biệt どの, どんな, 何 trong tiếng Nhật

Phân biệt どの, どんな, 何 trong tiếng Nhật

どの và どんな đều dùng trong câu hỏi.
どの Danh từ: hỏi cách nhận biêt.
どんな Danh từ: Hỏi nhận xét, cảm nghĩ về danh từ đó.

– どの本が欲しいですか?Bạn thích quyển sách nào (trong một nhóm những quyển được hỏi)
Câu trả lời là :これ/この本…がほしい

– これはどんな本ですか?Đây là quyển sách như thế nào? (nói tính chất, đặc điểm…)
Câu trả lời: おもしろい/つまらない…本です

どんな家に住みたい? Bạn muốn sống ở ngôi nhà như thế nào?
-大きな家/庭がある家… Nhà to/ Nhà có vườn…

– これは何の本ですか?Đây là sách loại gì? (thể loại sách)
Câu trả lời: 動物/料理…の本です Sách động vật/ nấu ăn…

何の家に住みたい?Bạn muốn sống ở ngôi nhà loại gì?
コンクリートの家/木の家 Nhà bê tông/ Nhà gỗ

Đây là một phần ngữ pháp rất nhỏ thôi nhưng vẫn có nhiều bạn chưa rõ.


Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Nguồn Tiếng nhật online MoMo
Chúc bạn học tốt, thi tốt.