Home / JLPT / Download Pattern Betsu Tettei Drill N2 – パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 PDF + CD

Download Pattern Betsu Tettei Drill N2 – パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 PDF + CD

Pattern Betsu Tettei Drill N2 – パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2

Pattern Betsu Tettei Drill N2. Tài liệu này luyện đề thi JLPT N2 theo cách luyện từng dạng bài tập, bao gồm tất cả những kĩ năng sẽ xuất hiện trong đề thi năng lực Nhật ngữ, từ Kanji, từ vựng, ngữ pháp đến nghe hiểu. Như bạn biết cứ mỗi kĩ năng thì lại có nhiều dạng đề riêng, nó sẽ giúp bạn có được phản ứng nhanh hơn, vững chắc hơn với từng dạng trắc nghiệm như thế.

内容紹介
基本問題から応用問題に無理なく進める。問題パターンごとに着実にステップアップできる。分野ごとに「問題を解くコツ」がわかる。CD2枚には聴解問題を合計128分収録。聴解試験スクリプトも完全収録。

内容(「BOOK」データベースより)
基本問題から応用問題に無理なく進める。問題パターンごとに着実にステップアップできる。分野ごとに「問題を解くコツ」がわかる。CD2枚には聴解問題を合計128分収録。聴解試験スクリプトも完全収録。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây