Home / JLPT / Download Nihongo Soumatome N3 Dokkai – 日本語総まとめ N3 読解 PDF

Download Nihongo Soumatome N3 Dokkai – 日本語総まとめ N3 読解 PDF

Nihongo Soumatome N3 Dokkai – 日本語総まとめ N3 読解

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策)

Đây là một cuốn sách không thể thiếu dành cho các bạn đang đặt mục tiêu N3 trong kỳ thi JLPT. Các bài tập có trong sách Nihongo Soumatome N3 Dokkai không chỉ giúp người học nâng cao khả năng đọc hiểu mà còn rèn luyện được những kỹ năng như tìm kiếm thông tin, nắm bắt ý chính,…Đáp án của mỗi phần đều được giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu, từ đó bạn có thể đánh giá chính xác trình độ của mình và tự ôn luyện hiệu quả hơn.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF