Home / JLPT / JLPT N2 / Download Nihongo Soumatome N2 Bunpou – 日本語総まとめ N2 文法 PDF

Download Nihongo Soumatome N2 Bunpou – 日本語総まとめ N2 文法 PDF

Nihongo Soumatome N2 Bunpou – 日本語総まとめ N2 文法

日本語総まとめ N2 文法 (「日本語能力試験」対策)

Khi nhắc đến tài liệu học tiếng Nhật N2 chúng ta không thể không kể đến sách ngữ pháp của Nihongo Soumatome – một trong những tài liệu ngữ pháp tiếng Nhật N2 chất lượng nhất. Các mẫu ngữ pháp trong sách được trình bày qua các ví dụ minh họa cùng với phần dịch câu ví dụ, giải thích các trường hợp ngoại lệ. Nhờ đó người học có thể dễ dàng hiểu rõ và nắm vững được các điểm ngữ pháp. Cuối mỗi bài đều có phần luyện tập trắc nghiệp theo đúng format của kỳ thi JLPT, giúp cho bạn củng cố kiến thức và làm quen hơn với dạng bài thi.

内容紹介
ご好評いただいた特長はそのままに、「日本語総まとめ問題集」が、新しい試験に合わせて生まれ変わりました!
✎「総まとめN1~N3」いずれも……
– 学習のしやすさを考慮し、「文字・語彙」を「漢字」「語彙」の2冊に分けました。「漢字」では「漢字語彙」の学習も同時にできます。
-「漢字」「語彙」「文法」を学習することで、受験(「読解」「聴解」を含む)に必要な言語知識の習得ができます。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *