Home / JLPT / Download Nihongo SouMatome N1 Goi – 日本語総まとめ N1 語彙 (「日本語能力試験」対策) PDF

Download Nihongo SouMatome N1 Goi – 日本語総まとめ N1 語彙 (「日本語能力試験」対策) PDF

Nihongo SouMatome N1 Goi – 日本語総まとめ N1 語彙 (「日本語能力試験」対策)

Sách luyện thi N1 Somatome từ vựng tổng hợp tất cả từ vựng của kỳ thi năng lực nhật ngữ N1 và chia thành các nội dung khác nhau. Mỗi nội dung tác giả tập trung vào từng chủ đề để tổng hợp và phân tích nhằm giúp người học nắm được một cách tổng quát về tất cả các từ liên quan đến chủ đề đó.

Nihongo Soumatome N1 Goi – 日本語総まとめ N1 語彙 (「日本語能力試験」対策)

Sách luyện thi N1 somatome từ vựng 日本語総まとめ N1 語彙 là một phần trong bộ sách luyện Somatome N1 được biên soạn dành riêng cho kỳ thi N1.

内容紹介
ご好評いただいた特長はそのままに、「日本語総まとめ問題集」が、新しい試験に合わせて生まれ変わりました!

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF