Home / JLPT / JLPT N5 / Download 日本語能力試験対策 N5 もじ・ごい・ぶんぽう – Nihongo nouryoku shiken taisaku N5 (Tiếng Việt) PDF

Download 日本語能力試験対策 N5 もじ・ごい・ぶんぽう – Nihongo nouryoku shiken taisaku N5 (Tiếng Việt) PDF

日本語能力試験対策 N5 もじ・ごい・ぶんぽう – Nihongo nouryoku shiken taisaku N5
Preparation for Japanese Language Proficiency Test N5
Nihongo Nouryoku Shiken Chokuzen taisaku N5 Moji.Goi.Bunpou

15 ngày củng cố kiến thức nền tảng N5 (Từ vựng- Ngữ pháp- Chữ Hán)
Đây là một cuốn sách vô cùng thích hợp để tự ôn tập lại một cách hệ thống kiến thức N5 trong chỉ trong vòng 15 ngày!

(条件がある場合は、オリジナルを購入してください.)

Download : Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *