Home / JLPT / Download 日本語能力試験に出る文法2級 – Nihongo nouryoku shiken ni deru bunpou 2 kyuu PDF

Download 日本語能力試験に出る文法2級 – Nihongo nouryoku shiken ni deru bunpou 2 kyuu PDF

日本語能力試験に出る文法2級 – Nihongo nouryoku shiken ni deru bunpou 2 kyuu

Nihongo nouryoku shiken ni deru bunpou 2 kyuu. Đây là tài liệu tổng hợp lại tất cả những điểm ngữ pháp trung cấp (khoảng trình độ N2) và có bài tập ví dụ cho từng bài ôn. Tài liệu này không thích hợp để học ngữ pháp mới, nhưng thích hợp để bạn củng cố và ôn luyện ngữ pháp cho kì thi năng lực Nhật ngữ. bài tập khá nhiều và được tổng hợp lại từ các đề thi JLPT nhiều năm trước

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF