Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Những cặp động từ trái nghĩa trong tiếng Nhật

Những cặp động từ trái nghĩa trong tiếng Nhật

Những cặp động từ trái nghĩa trong tiếng Nhật
Tổng hợp những cặp động từ trái nghĩa trong tiếng Nhật được dùng nhiều nhất


Xem thêm:
Số đếm trong tiếng Nhật
50 Động Từ tiếng Nhật thông dụng