Home / Học tiếng Nhật / Nhắn tin, Gọi điện thoại xin sếp nghỉ bằng tiếng Nhật

Nhắn tin, Gọi điện thoại xin sếp nghỉ bằng tiếng Nhật

Nhắn tin, Gọi điện thoại xin sếp nghỉ bằng tiếng Nhật
Mẫu câu xin sếp nghỉ rất lịch sự, không có sếp nào nỡ làm khó cả.
Xin sếp nghỉ là một nghệ thuật, người xin nghỉ phải là một nghệ xỹ kẻo toang toác nhé cả nhà!

Xem thêm:
Mẫu câu tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật
Học tiếng Nhật sơ cấp PDF