Home / Ngữ pháp (page 5)

Ngữ pháp

Ngữ pháp tiếng Nhật – 文法

Download どんな時どう使う日本語表現文型辞典 日本語能力試験1~4級の範囲を網羅 PDF

どんな時どう使う日本語表現文型辞典 日本語能力試験1~4級の範囲を網羅 Tài liệu ngư pháp tiếng Nhật N4-N1 商品説明 【内容情報】(「BOOK」データベースより) 文型が探しやすい、文型の意味がよくわかる。学習者の負担を極力軽くした文型辞典。 【著者情報】(「BOOK」データベースより) 友松悦子(トモマツエツコ) 拓殖大学留学生別科非常勤講師 宮本淳(ミヤモトジュン) (学)大原学園大原日本語学院教務主任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Ngữ pháp Shinkanzen N2 Tiếng Việt

Ngữ pháp Shinkanzen N2 Tiếng Việt Chia ra 26 bài giúp người học nắm vững Ngữ Pháp N2, theo kinh nghiệm nhiều năm thì Shinkanzen Master là một quyển sách ôn thi cho JLPT đáng tin cậy. Download tài liệu : PDF

Read More »

Bảng Tính Từ Tiếng Nhất Cơ Bản (KANA)

Bảng Tính Từ Tiếng Nhất Cơ Bản (KANA) Tài liệu bao gồm 1 số tính từ cơ bản trong tiếng nhật, được chia thành 2 loại với nhiều cấp độ giúp phân biệt cách sử dụng 2 loại tính từ được chuyển đổi từ trạng từ. 

Read More »

Download 蓝宝书大全集:新日本语能力考试N1-N5文法详解 PDF

蓝宝书大全集:新日本语能力考试N1-N5文法详解 Tổng hợp ngữ pháp N1 – N5 商品の説明 《超值白金版.蓝宝书大全集:新日本语能力考试N1-N5文法详解(最新修订版)》涵盖的文法条目以改革后的新日本语能力考试为基准,涵盖各级别必须掌握的核心实用句型741个,其中N1级别201个,N2级别150个,N3级别140个,N4级别130个,N5级别120个。每个文法知识点包括基本意思、常用用法的讲解和例句。通过【注意】的形式,总结每个文法点在使用时的注意事项、常见搭配、惯用表达等。 此次新修订,是由新世界图书事业部对2010年-2015年新日语能力考试全部真题进行了反复、深入的研究,统计分析出具有代表性的常考考点,编入例句。这些例句改变了原先仅罗列若干回真题句子,造成句型例句覆盖不全的状况,更新后的例句更加具有典型性、代表性、前瞻性。读者可通过反复诵读、记忆例句,来达到举一反三的学习效果,完全掌握句型的正确用法。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

161 Đồng từ tiếng Nhật JLPT N4

161 Đồng từ tiếng Nhật JLPT N4 Dưới đây là 161 Động từ N4, nhằm giúp các bạn đang và đã học N4 học và ôn tập lại. Và phân biệt loại động từ là V1 (động từ một đoạn) hay V5 (động từ năm đoạn) nữa! # Kanji Furigana …

Read More »