Home / Ngữ pháp (page 4)

Ngữ pháp

Ngữ pháp tiếng Nhật – 文法

Tổng hợp gần 40 phó từ trong tiếng Nhật N4

Tổng hợp gần 40 phó từ trong tiếng Nhật N4 Cùng giới thiệu đến bạn những phó từ dùng cho N4 thường xuất hiện trong đề thi và trong giao tiếp tiếng Nhật. たった今(いま): vừa lúc nãy, ban nãy やっと: cuối cùng ちょうど: vừa đúng, vừa chuẩn 今(いま)にも: sớm, ngay, …

Read More »

Tổng hợp các danh từ hóa động từ, tinh từ trong tiếng Nhật – Phần 2

Tổng hợp các danh từ hóa động từ, tinh từ trong tiếng Nhật – Phần 2 Mẫu câu 1: 「の」 giống với 「こと」, dùng thay thế được cho nhau. [Động từ thể từ điển (辞書形)] のは+ [tính từ]。 [Động từ thể từ điển (辞書形)] のが+ [tính từ]。 [Động từ thể thường (普通形)] のを+ [わすれました/ しっています]。 Ví …

Read More »

Tổng hợp các danh từ hóa động từ, tinh từ trong tiếng Nhật – Phần 1

Tổng hợp các danh từ hóa động từ, tinh từ trong tiếng Nhật – Phần 1 Phần 1: こと 1.cấu trúc dạng 「Xは~ことだ」thì chỉ sử dụng 『こと』 Ví dụ: 私の趣味はテニスを見ることです。 Watashi no shumi wa tenisu wo miru koto desu. Sở thích của tôi là (việc) xem tennis. 彼の趣味は絵を描くことです。 Kare no shumi …

Read More »

Download 最新日本语能力测试N3语法800题表格精解 PDF

最新日本语能力测试N3语法800题表格精解 图书描述 发售日期: 2013年10月22日 《最新日本语能力测试N3语法800题表格精解》的编写贯彻了“精讲多练”的语法教学原则,总结出N3考试必备的200条语法点,同时提供800道练习题,让学生在反复练习中感受语法规则的作用,强化对语法点的掌握,最终达到提高考试成绩的目的。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: click here

Read More »