Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 (page 2)

Ngữ pháp N5

Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N5.

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 4

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 4 — 102. Nのところ Đây là cách nói biểu thị địa điểm “ở chỗ…, ở nơi…” わたしは でんわの ところへ いきました。 Tôi đã đi đến chỗ có điện thoại やまださんの ところで りょうりを ならいました。 Tôi học nấu ăn ở chỗ anh Yamada 103. どんなところ どんな [ところ/もの/こと] Khi dùng cách hỏi「どんな」(như thế nào) …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 3

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 3 — 91. A(な)-で、A(な)-なN Aな–で、Aな–な N Trường hợp các「Aな」kết hợp với nhau để bổ nghĩa cho「N」thì cách thức kết hợp với danh từ cũng không thay đổi. Tức là giữa chúng vẫn kết hợp với nhau qua trợ từ「で」và vẫn kết hợp với「N」qua「な」. ここは しずかで、きれいな こうえんです。 …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 2

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 2 — 46. いつ Từ nghi vấn「いつ」được sử dụng để hỏi về thời điểm, có nghĩa là “khi nào”, “bao giờ”. いつ きょうとへ いきますか。Anh sẽ đi Kyoto khi nào? 47. どこのくにのひとですか  Là cách hỏi về quốc tịch của ai đó. Được hiểu là “…người nước nào?” …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 1

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 1 — 1. N1はN2ですN1 là N2. Đây là một dạng mẫu câu đơn giản nhất trong tiếng Nhật 「N1 là N2」,「N1」và「N2」đều là danh từ. Chủ ngữ được thể hiện bằng trợ từ「は」(Lưu ý: trợ từ này được đọc là “Wa”, chứ …

Read More »

Học 20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp

Học 20 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp Sau đây cùng chia sẻ với mọi người 20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thường được sử dụng. Chúc mọi người học tập và thi tốt. 1.  __ は__:thì, là, ở N1 は__ です là động từ “to be” …

Read More »

Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật. Tài liệu phù hợp với nhưng ai đang học, ôn thi JLPT N5. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here Xem thêm: – …

Read More »