Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5

Tổng hợp ngữ pháp giáo trình Minna no Nihongo 1

Hôm này cùng gửi đến các bạn ngữ pháp các bài học của giáo trình Minna no Nihongo I giúp ôn thi tiếng Nhật JLPT N5. Hy vọng với phần tổng hợp này gióp các bạn học 1 các nhanh nhất. Cảm ơn Trung tâm nhật ngữ Nari đã chia sẻ. …

Read More »

Tài liệu Ngữ Pháp Tiếng Nhật PDF

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Tác giả: Nguyễn Thị Việt Thanh Tài liệu này rất có giá trị dù được nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội xuất bản khá lâu rồi. Tất cả những khái niệm căn bản từ âm tiết tiếng Nhật, âm vị tiếng Nhật, cho …

Read More »

Ngữ pháp N5 – N のなかで一番 [nonakade ichiban]

Ngữ pháp N5 – N のなかで一番 [nonakade ichiban] Cách sử dụng: Dùng trong trường hợp chỉ ra phạm vi để so sánh 3 sự vật trở lên, là hình thức so sánh nhất. Có nghĩa là: Trong số (~ là nhất) – Ngữ pháp JLPT N5 Dạng sử dụng: Cấu trúc: …

Read More »

Ngữ pháp N5 – します [shimasu]

Ngữ pháp N5 – します [shimasu] Cách chia : Aい(bỏ い)+くします Aな(bỏ な)+にします Nにします Ý nghĩa, cách dùng : 1. Diễn tả ý nghĩa ”làm thay đổi một trạng thái nào đó bằng cách làm nó trở nên…bằng một hành động có ý chí”. Ví dụ 忙しいですから、早くしましょう。 Isogashii desu kara, …

Read More »

Ngữ pháp N5 – いかがですか [ikagadesuka]

Ngữ pháp N5 – いかがですか [ikagadesuka] Cách chia : ~いかがですか Ý nghĩa, cách dùng : 1. Hỏi về cảm giác, cảm nhận, quan điểm cá nhân về một sự vật, sự việc. Ví dụ : この茶、いかがですか。 Kono cha, ikaga desu ka. Cốc trà này thế nào? この問題についていかが思いますか。 kono mondai nitsuite …

Read More »

Ngữ pháp N5 – ので[ node]

Ngữ pháp N5 – ので[ node] Cách chia : N/Aな+な + ので Aい/V+ので Ý nghĩa, cách dùng : Diễn tả nguyên nhân, lí do của sự việc xảy ra ở vế sau là sự việc xảy ra ở vế trước. Thông thường thì những sự việc xảy ra ở vế …

Read More »

Ngữ pháp N5 – から~まで [kara~made]

Ngữ pháp N5 – から~まで [kara~made] Cách chia : N +から、N+まで~ Ý nghĩa, cách dùng : Diễn tả một giới hạn, phạm vi từ (điểm khởi đầu) … đến… (điểm kết thúc), bao gồm khái niệm về thời gian, địa điểm, khoảng cách Ví dụ: 銀行は9時午前から5時午後まで働います。 Ginkō wa kyū ji …

Read More »