Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5

Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N5.

30 Cấu trúc ngữ pháp N5 cơ bản

30 Cấu trúc ngữ pháp N5 cơ bản TỔNG HỢP TOÀN BỘ NGỮ PHÁP N5 CẦN NHỚ Học Ngữ pháp tiếng Nhật N5 cho kỳ thi JLPT N5 Xem thêm: 60 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N5 Thẻ học 50 bài Ngữ Pháp Minna – Phần 1

Read More »

[Ngữ pháp N5] Cách dùng của わけ

[Ngữ pháp N5] Cách dùng của わけ Lấy các ví dụ trong giao tiếp thực tế để giải thích cách dùng của わけ một cách mà các bạn đang học N5 cũng phải hiểu. Xem thêm: Ngữ pháp N5: Chỉ thị từ これ/それ/あれ [kore/sore/are] Tổng hợp 18 Ngữ Pháp liên …

Read More »

Ngữ pháp N5: Chỉ thị từ これ/それ/あれ [kore/sore/are]

Ngữ pháp N5: Chỉ thị từ これ/それ/あれ [kore/sore/are] Cấu trúc: これ/それ/あれ (Kore/ sore/ are)… Cái này/cái đó/cái kia Cách sử dụng: Được sử dụng để làm đại diện cho một danh từ (đại từ thay thế) chỉ người, đồ vật… Chỉ thị từ これ/それ/あれ [kore/sore/are] + “これ”- Cái này: Được …

Read More »

Cấu trúc ngữ pháp N5 thường dùng trong giao tiếp

NHỮNG CTNP N5 THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP 1。ないで: không làm A mà làm B コーヒーに砂糖を入れないで飲みます。 Mình uống cafe mà không bỏ đường. 私は毎日、朝ごはんを食べないで学校に行きます。 Mình ngày nào cũng không ăn sáng mà đi đến trường. 2。てもいいですか?: xin phép làm V 先生、すみません。トイレに行ってもいいですか? Cô ơi. Cho phép em đi vệ sinh với …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 2

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 2 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5 …

Read More »

Hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật

Hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật Trong quá trình học tiếng Nhật thì các bạn thường hay lẫn lộn các loại động từ với nhau và không biết nên sử dụng chúng khi nào và trong trường hợp ra sao. Việc phân loại những động từ đó sẽ …

Read More »