Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5

Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N5.

Ngữ pháp N5: Chỉ thị từ これ/それ/あれ [kore/sore/are]

Ngữ pháp N5: Chỉ thị từ これ/それ/あれ [kore/sore/are] Cấu trúc: これ/それ/あれ (Kore/ sore/ are)… Cái này/cái đó/cái kia Cách sử dụng: Được sử dụng để làm đại diện cho một danh từ (đại từ thay thế) chỉ người, đồ vật… Chỉ thị từ これ/それ/あれ [kore/sore/are] + “これ”- Cái này: Được …

Read More »

Cấu trúc ngữ pháp N5 thường dùng trong giao tiếp

NHỮNG CTNP N5 THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP 1。ないで: không làm A mà làm B コーヒーに砂糖を入れないで飲みます。 Mình uống cafe mà không bỏ đường. 私は毎日、朝ごはんを食べないで学校に行きます。 Mình ngày nào cũng không ăn sáng mà đi đến trường. 2。てもいいですか?: xin phép làm V 先生、すみません。トイレに行ってもいいですか? Cô ơi. Cho phép em đi vệ sinh với …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 2

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 2 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5 …

Read More »

Hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật

Hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật Trong quá trình học tiếng Nhật thì các bạn thường hay lẫn lộn các loại động từ với nhau và không biết nên sử dụng chúng khi nào và trong trường hợp ra sao. Việc phân loại những động từ đó sẽ …

Read More »

Tóm tắt ngữ pháp giáo trình Genki

Tóm tắt ngữ pháp giáo trình Genki (Bản tiếng Nhật – Anh) Sau đây cùng chia sẻ với các bạn, tài liệu tóm tắt phần ngữ pháp tiếng Nhật của giáo trình Genki. Phần ngữ pháp trong giáo trình Genki trang bị cho bạn phần ngữ pháp về các chủ …

Read More »

Tài liệu hệ thống ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản

Tài liệu hệ thống ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản (Bản tiếng Nhật – tiếng Anh) Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu tiếng Nhật, giúp chúng ta hệ thống ôn nhanh lại kiến thức ngữ pháp. Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với mọi người …

Read More »