Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 (page 2)

Ngữ pháp N4

Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N4.

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 4

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 4 — 102. Nのところ Đây là cách nói biểu thị địa điểm “ở chỗ…, ở nơi…” わたしは でんわの ところへ いきました。 Tôi đã đi đến chỗ có điện thoại やまださんの ところで りょうりを ならいました。 Tôi học nấu ăn ở chỗ anh Yamada 103. どんなところ どんな [ところ/もの/こと] Khi dùng cách hỏi「どんな」(như thế nào) …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 3

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 3 — 91. A(な)-で、A(な)-なN Aな–で、Aな–な N Trường hợp các「Aな」kết hợp với nhau để bổ nghĩa cho「N」thì cách thức kết hợp với danh từ cũng không thay đổi. Tức là giữa chúng vẫn kết hợp với nhau qua trợ từ「で」và vẫn kết hợp với「N」qua「な」. ここは しずかで、きれいな こうえんです。 …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 2

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 2 — 46. いつ Từ nghi vấn「いつ」được sử dụng để hỏi về thời điểm, có nghĩa là “khi nào”, “bao giờ”. いつ きょうとへ いきますか。Anh sẽ đi Kyoto khi nào? 47. どこのくにのひとですか  Là cách hỏi về quốc tịch của ai đó. Được hiểu là “…người nước nào?” …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 1

Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp (N5+N4) – Phần 1 — 1. N1はN2ですN1 là N2. Đây là một dạng mẫu câu đơn giản nhất trong tiếng Nhật 「N1 là N2」,「N1」và「N2」đều là danh từ. Chủ ngữ được thể hiện bằng trợ từ「は」(Lưu ý: trợ từ này được đọc là “Wa”, chứ …

Read More »

TỔNG HỢP CÁC CẶP NGỮ PHÁP DỄ NHẦM LẪN TRONG JLPT N4

TỔNG HỢP CÁC CẶP NGỮ PHÁP DỄ NHẦM LẪN TRONG JLPT N4. 1. Vています và Vてあります a. Vています Diễn tả trạng thái hiện tại của sự vật V là tự động từ. Trợ từ đi kèm: が 例:このドアがしまっています。① Cái cửa này đang đóng. b. Vてあります Diễn tả trạng thái của …

Read More »

Sơ đồ ngữ pháp N4 Shinkanzen

Sơ đồ ngữ pháp N4 Shinkanzen Cùng gửi đến mọi người tài liệu học ngữ pháp Shinkanzen N4 theo sơ đồ, rất dễ học. Cảm ơn bạn Đào Duy Lập đã chia sẻ. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : here Xem thêm: Sơ đồ ngữ …

Read More »