Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 (page 10)

Ngữ pháp N4

Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N4.

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 8 : ~ば~ ( Nếu )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 8 : ~ば~ ( Nếu ) Câu 8. ~ば~: Nếu ~ Giải thích: Chúng  ta dùng thể điều kiện biểu thị điều kiện cần thiết để một sự  việc nào đó xảy ra. Phần mệnh  đề này được đặt ở đầu câu văn. Nếu …

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 7 : ~なら~ ( Nếu là )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 7 : ~なら~ ( Nếu là ) Câu 7. ~なら~: Nếu là ~ Giải thích: Dùng để diễn đạt một thông tin nào đó về chủ đề mà đối tác hội thoại nêu ra trước  đó. Ví dụ: お金のことなら心配しなくていいですよ。何とかなりますから。 Chuyện tiền bạc anh không …

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà ) Câu 5. ~と~: Hễ mà ~ Giải thích: Diễn tả những sự  việc diễn ra hiển nhiên Dùng để diễn tả cách  sử  dụng máy móc, thiết bị. Dùng để chỉ đường Ví dụ: 酒を飲むと顔が赤くなる。 Hễ uống …

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 4 : ~てみる~ ( Thử làm )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 4 : ~てみる~ ( Thử làm ) Câu 4. ~てみる~: Thử làm ~ Giải thích: Mẫu câu này biểu thị ý muốn làm thử một điều gì đó Ví dụ: 一度その珍しい料理が食べてみたい。 Tôi muốn ăn thử món ăn lạ đó một lần パンダ はまだ見たことがない。一度見てみたいと思っている。 Gấu …

Read More »