Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3

Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N3.

Phân biệt cách sử dụng 「について」「にとって」「に対して」 – Ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 「について」「にとって」「に対して」の使い分け Phân biệt cách sử dụng 「について」「にとって」「に対して」 1. 「Nについて」về… + Là cách nói biểu thị ý nghĩa “liên quan đến N” ,”về việc đó”, “lấy N làm chủ đề” để nói, nghiên cứu, tìm hiểu… ① この町の歴史について調べています。 Konomachi no rekishi nitsuite shirabeteimasu. Tôi đang tìm hiểu về …

Read More »

Ngữ pháp N3 có giải thích văn phạm

Ngữ pháp N3 có giải thích văn phạm Cùng chia sẻ với mọi người, những ai đang học ôn thi JLPT N3 tài liệu ngữ pháp tiếng Nhật N3. Tài liệu có giải thích văn phạm và ví dụ dễ hiểu. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  …

Read More »

Sơ đồ ngữ pháp N3 Mimikara Oboeru

Sơ đồ ngữ pháp N3 Mimikara Oboeru Cùng gửi đến mọi người tài liệu học ngữ pháp Mimikara Oboeru N3 theo sơ đồ, rất dễ học. Cảm ơn bạn Đào Duy Lập đã chia sẻ. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : here Xem thêm: Sơ …

Read More »

Học Ngữ Nháp わけ

Học Ngữ Pháp わけ Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Read More »

Ngữ pháp Chuukyuu Kara Manabu N3

Ngữ pháp Chuukyuu Kara Manabu N3 Cùng gửi đến mọi người tài liệu học ngữ pháp Chuukyuu Kara Manabu N3 Tài liệu với các ví dụ dễ hiểu. Chúc các bạn học tập và thi tốt.  Download : here

Read More »

Flashcard Ngữ pháp N3

Flashcard Ngữ pháp N3 Cùng gửi đến mọi người tài liệu Flashcard Ngữ pháp N3 Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1 –  câu điều kiện Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 5 đến câu 55. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 5 . 〜ないと、〜なくちゃ 6 . 〜ちゃう 7 . 〜とく 8. 〜みたい、〜らしい、〜っぽい 9 …

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2 Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 56 đến câu 106. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 56 . 〜としたら/ とすれば 57 . 〜ことになった/ ことになっている 58 . Cách dùng ほど、くらい và ころ 59 …

Read More »