Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3

Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N3.

Sơ đồ ngữ pháp N3 Mimikara Oboeru

Sơ đồ ngữ pháp N3 Mimikara Oboeru Cùng gửi đến mọi người tài liệu học ngữ pháp Mimikara Oboeru N3 theo sơ đồ, rất dễ học. Cảm ơn bạn Đào Duy Lập đã chia sẻ. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : here Xem thêm: Sơ …

Read More »

Học Ngữ Nháp わけ

Học Ngữ Pháp わけ Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Read More »

Ngữ pháp Chuukyuu Kara Manabu N3

Ngữ pháp Chuukyuu Kara Manabu N3 Cùng gửi đến mọi người tài liệu học ngữ pháp Chuukyuu Kara Manabu N3 Tài liệu với các ví dụ dễ hiểu. Chúc các bạn học tập và thi tốt.  Download : here

Read More »

Flashcard Ngữ pháp N3

Flashcard Ngữ pháp N3 Cùng gửi đến mọi người tài liệu Flashcard Ngữ pháp N3 Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1 –  câu điều kiện Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 5 đến câu 55. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 5 . 〜ないと、〜なくちゃ 6 . 〜ちゃう 7 . 〜とく 8. 〜みたい、〜らしい、〜っぽい 9 …

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2 Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 56 đến câu 106. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 56 . 〜としたら/ とすれば 57 . 〜ことになった/ ことになっている 58 . Cách dùng ほど、くらい và ころ 59 …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật N3

Ngữ pháp tiếng Nhật N3 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu Ngữ pháp tiếng Nhật N3 giúp các bạn đang ôn luyện N3. Tài liệu giới thiệu với các bạn các cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thuộc cấp độ N3 (JLPT). Chúc các bạn học tập và …

Read More »

Ngữ pháp Shinkanzen N3 – 新完全マスターN3

Ngữ pháp Shinkanzen N3 – 新完全マスターN3 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu ngữ pháp Shinkanzen N3 Tiếng Việt. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích với những ai đang học cấp độ N3. Chúc các bạn học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Giải thích ngữ pháp TRY N3

Giải thích ngữ pháp TRY N3 Hôm nay cùng chia sẻ với mọi người tài liệu giải thích ngữ pháp TRY N3. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Tổng hợp ngữ pháp N3 『日本語総まとめN3』

Tổng hợp ngữ pháp N3 『日本語総まとめN3』 NGỮ PHÁP N3-GIÁO TRÌNH 『日本語総まとめN3』 Hôm nay cùng gửi đến mọi người tài liệu ngữ pháp N3 được tổng hợp từ sách 『日本語総まとめN3』. Cảm ởn bạn Hoàng Thùy Dung- Trung tâm Tiếng Nhật ITM đã biên soạn và chia sẻ. Chúc các học tập …

Read More »