Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1 –  câu điều kiện Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 5 đến câu 55. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 5 . 〜ないと、〜なくちゃ 6 . 〜ちゃう 7 . 〜とく 8. 〜みたい、〜らしい、〜っぽい 9 …

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2 Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 56 đến câu 106. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 56 . 〜としたら/ とすれば 57 . 〜ことになった/ ことになっている 58 . Cách dùng ほど、くらい và ころ 59 …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật N3

Ngữ pháp tiếng Nhật N3 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu Ngữ pháp tiếng Nhật N3 giúp các bạn đang ôn luyện N3. Tài liệu giới thiệu với các bạn các cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thuộc cấp độ N3 (JLPT). Chúc các bạn học tập và …

Read More »

Ngữ pháp Shinkanzen N3 – 新完全マスターN3

Ngữ pháp Shinkanzen N3 – 新完全マスターN3 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu ngữ pháp Shinkanzen N3 Tiếng Việt. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích với những ai đang học cấp độ N3. Chúc các bạn học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Giải thích ngữ pháp TRY N3

Giải thích ngữ pháp TRY N3 Hôm nay cùng chia sẻ với mọi người tài liệu giải thích ngữ pháp TRY N3. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Tổng hợp ngữ pháp N3 『日本語総まとめN3』

Tổng hợp ngữ pháp N3 『日本語総まとめN3』 NGỮ PHÁP N3-GIÁO TRÌNH 『日本語総まとめN3』 Hôm nay cùng gửi đến mọi người tài liệu ngữ pháp N3 được tổng hợp từ sách 『日本語総まとめN3』. Cảm ởn bạn Hoàng Thùy Dung- Trung tâm Tiếng Nhật ITM đã biên soạn và chia sẻ. Chúc các học tập …

Read More »

Giải thích ngữ pháp N3 Soumatome (Tiếng Việt)

Giải thích ngữ pháp N3 Soumatome (Tiếng Việt) Cùng gửi đến các bạn tài liệu giải thích Ngữ pháp N3 Soumatome bằng tiếng Việt. Tài liệu này bám sát cấu trúc ôn tập 6 tuần của giáo trình ngữ pháp Sou matoume N3, bạn có thể sử dụng để bổ …

Read More »

150 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N3

150 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N3 Hôm nay cùng gửi đến các bạn tài liệu 150 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N3. Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn ôn tập tốt nhất phần ngữ pháp N3 Cảm ơn Trung tâm tiếng Nhật Genki đã …

Read More »

Tổng hợp ngữ pháp N3

Tài liệu này mình biên soạn với mục đích giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về các chủ đề ngữ pháp trong phạm vi N3. Mình đặt các cấu trúc có nội dung giống nhau ở cùng một chủ đề với hy vọng các bạn nhận ra điểm …

Read More »