Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N2

Ngữ pháp N2

Ngữ pháp Shinkanzen N2 Tiếng Việt

Ngữ pháp Shinkanzen N2 Tiếng Việt Chia ra 26 bài giúp người học nắm vững Ngữ Pháp N2, theo kinh nghiệm nhiều năm thì Shinkanzen Master là một quyển sách ôn thi cho JLPT đáng tin cậy. Download tài liệu : PDF

Read More »

Danh Sách Ngữ Pháp tiếng Nhật JLPT N2

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2 Bài Học Ngữ Pháp JLPT N2文法レッスン Ý Nghĩa (意味) ageku あげく Cuối cùng thì/Làm~nhưng cuối cùng amari あまり Qúa bakari da ばかりだ Cứ/toàn bakari ka ばかりか Không chỉ~mà còn bakari ni ばかりに Chỉ vì demo でも Cho dù…vẫn phải denaranai でならない Rất/thực sự eru …

Read More »