Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Tài liệu Ngữ Pháp Tiếng Nhật PDF

Tài liệu Ngữ Pháp Tiếng Nhật PDF

Ngữ Pháp Tiếng Nhật
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Thanh

Tài liệu này rất có giá trị dù được nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội xuất bản khá lâu rồi. Tất cả những khái niệm căn bản từ âm tiết tiếng Nhật, âm vị tiếng Nhật, cho đến cả động từ, kính ngữ đều được cô giải thích bằng tiếng Việt rất rõ ràng, tài liệu này phù hợp cho ai muốn tự học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tập tốt.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download ebook: Here