Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N1 / Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N1

Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N1

Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N1

Giáo trình tiếng Nhật Kanzen master 1 kyuu grammar Tiếng Việt
日本語能力試驗一級 文法

99 mẫu ngữ pháp có trong giáo trình này. Qua đó các bạn có thể năm vững cấu trúc ngữ pháp và áp dụng các mẫu ngữ pháp này trong tình huống giao tiếp thực tế hay cái bài thi năng lực tiếng Nhật. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em ôn thi tiếng Nhật.

Cùng gửi đến các bạn Ngữ Pháp tiếng Nhật ôn thi trình độ N1.
Chúc các bạn học tập tốt.

Download : Here