Home / Ngữ pháp / Download Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản Ebook

Download Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản Ebook

Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản

Cuốn sách “Ngữ pháp tiếng nhật căn bản” của tác giả Huy Hoàng biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn học một lượng kiến thức căn bản về ngữ pháp của tiếng nhật. Sách được chia thành 3 phần:

Phần 1: Trình bày các thành phần tiếng Nhật, các quy ước viết chữ và các mỏ hình trật tự từ.
Phần 2: Trình bày rác danh từ. đại từ. tiếu từ. động từ. tính từ và trạng từ tất rả góp phần cấu thành nên tiếng Nhật.
Phần 3: Trình bày các số, các từ và cụm từ để nói về thời gian, từ và cụm từ hữu dụng, các từ được vay mượn, từ đồng nghĩa…

(Nếu có điều kiện bạn đọc nên mua sách gốc để ủng hộ tác giả.)

Download: PDF