Home / Ngữ pháp Minna no Nihongo / Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 34

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 34

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 34
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp

Bài 34: Học chính về ngữ pháp とおりに và ngữ pháp あとで

1. Ngữ pháp とおりに

Ý nghĩa: theo như…, theo đúng như…

Cách dùng: dùng để diễn đạt ý nói làm gì đó ( V2) theo như hoặc giống y như những gì mà mình nghe thấy, nhìn thấy, đọc được….(V1) hoặc theo như hướng dẫn trong 1 cuốn sách, 1 sự chỉ dẫn nào đó… (N)

Ví dụ:
① 私が やったとおりに、やってください。 Hãy làm giống hệt tôi làm.

② 私が 言ったとおりに、書いてください。 Hãy viết theo đúng những gì tôi nói.

③ 見たとおりに、話してください。 Hãy kể đúng những gì anh thấy.

④ 線のとおりに、 紙を 切ってください。 Hãy cắt giấy theo đường.

⑤ 説明書のとおりに、 組み立てます。 Lắp ráp theo như sách hướng dẫn.

2. Ngữ pháp あとで

Ý nghĩa: sau khi…

Cách dùng: dùng để diễn tả tuần tự của các hành động. Tùy từng loại từ mà cách kết hợp sẽ khác nhau: (+) với động từ thì chia ở dạng –ta ; (+) với danh từ thì có の; (+) với số từ thì ghép trực tiếp

Ví dụ:
① 新しいのを 買ったあとで、 なくした時計が みつかりました。
Sau khi mua đồng hồ mới, tôi đã tìm thấy chiếc đồng hồ cũ.

② 仕事のあとで、 飲みに 行きませんか。
Sau khi làm việc xong, mình đi uống cà phê nhé.

Chú ý:

1. Với mẫu câu này, ở vế 「~たあとで」 động tư luôn chia ở thể ~た, không bị ảnh hưởng của thời điểm diễn ra

☞ あした 勉強したあとで、見物に 行きます。

☞ きのう 勉強したあとで、見物に 行きました。

2. Tổng hợp các cách kết hợp của 「まえに」、「あとで」、「から」

3. Phân biệt sự khác nhau giữa 「~たあとで」 và 「~てから」

3. Ngữ pháp V1ないで、V2 (CHỌN 1 TRONG 2)

Ý nghĩa: làm V2 mà không làm V1 (chọn 1 trong 2 hành động)

Cách dùng: Mẫu câu này được dùng khi người nói chỉ một hành động không diễn ra như dự đoán mà được thay thế bởi một hành động khác.

Ví dụ:
①日曜日 どこも 行きません。

②家で ゆっくり 休みます。

①+② 日曜日 どこも 行かないで、家で ゆっくり 休みます。
Chủ nhật tôi sẽ nghỉ thong thả ở nhà mà không