Home / Ngữ pháp Minna no Nihongo

Ngữ pháp Minna no Nihongo

Ngữ pháp 50 bài Minna no Nihongo. Học ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Minna no Nihongo.

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 50

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 50 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Khiêm nhường ngữ tiếng Nhật là 謙譲語(けんじょうご) Khiêm nhường ngữ là cách nói khiêm tốn, nhún nhường dùng cho những hành động, hành vi của người nói A hay những người thuộc …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 49

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 49 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Kính ngữ tiếng Nhật là 尊敬語(そんけいご) Kính ngữ được sử dung khi người dưới nói với người trên, ví dụ như nhân viên nói với giám đốc, học sinh nói với thầy …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 48

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 48 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — 1. Thể sai khiến trong tiếng Nhật là dạng động từ diễn đạt mệnh lệnh, yêu cầu Cách chia động từ thể sai khiến (chia từ động từ dạng từ điển): Động …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 47

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 47 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Bài 47: Học về mẫu ngữ pháp そう, nghe thì có vẻ giống như ngữ pháp そう ở bài 43, nhưng câu trúc và ý nghĩa thì khác nhau đó nhé. Ngữ …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 46

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 46 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Bài 46: Học chính về ngữ pháp ところ và ngữ pháp ばかり diễn tả hành động mới xảy ra 1. Ngữ pháp với ~ところです (cách mẫu câu với cụm từ ところです) Trước …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 45

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 45 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Bài 45: Học chính về cấu trúc 場合 (ばあい) 1. Cấu trúc Ngữ pháp 場合 (ばあい) (Cách diễn đạt giả định) Ý nghĩa: Trong trường hợp…, Nếu… Cách dùng: dùng để diễn …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 44

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 44 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Bài 44: Học chính về ngữ pháp すぎる, mẫu ngữ pháp やすい, ngữ pháp にくい trong tiếng Nhật sơ cấp. 1. Ngữ pháp すぎます V、A、Na+すぎます ❖ Ý nghĩa: (cái gì đó) quá …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 43

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 43 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Bài 43: Học về ngữ pháp そうです。 1. Ngữ pháp そうです (Diễn đạt sự suy đoán về tình trạng ngay trước khi có sự thay đổi) ◈ Ý nghĩa: sắp ◈ Cách …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 42

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 42 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Bài 42: Học chính về ngữ pháp ために trong tiếng Nhật. 1. Ngữ pháp ~ために (cách thể hiện mục đích) * Ý nghĩa: Để * Cách dùng: Đây là mẫu câu biểu …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 41

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 41 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp — Bài 41: Học thêm về cách nói lịch sự của việc cho nhận. Ở bài 7 và bài 24, chúng ta đã học về các biểu hiện cho và nhận đồ vật …

Read More »