Home / JLPT / Download N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ PDF

Download N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ PDF

N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+

日本語能力試験N3読解問題55+

N3 Dokkai Mondai 55+ là tài liệu đọc hiểu tiếng Nhật N3 được biên soạn dựa vào trình độ N3 mới, vì vậy sách rất bám sát với đề thi về cả nội dung bài tập lẫn độ khó. So với sách Shokyuu Dokkai Mondai 55 theo cấp độ N3 cũ, sách có độ khó cao hơn với nhiều bài tập ứng dụng.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF