Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Một số mẫu văn phạm ngữ pháp tiếng Nhật thông dụng

Một số mẫu văn phạm ngữ pháp tiếng Nhật thông dụng

Hôm nay cùng gửi đến các bạn các mẫu văn phạm ngữ pháp tiếng Nhật.
Một số mẫu văn phạm có ngữ nghĩa hoặc cấu trúc ngữ pháp gần giống nhau nhằm giúp cho học viên dễ dàng phân biệt được sự khác nhau giữa các mẫu văn phạm đó. Từ đó tránh được sự lầm lẫn trong khi học và sử dụng tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tập tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: 80 Kanji JLPT N5