Home / Minna no Nihongo / Download みんなの日本語初級II 会話DVD – Minna no Nihongo Shokyuu 2 Kaiwa DVD (Video 26 – 50)

Download みんなの日本語初級II 会話DVD – Minna no Nihongo Shokyuu 2 Kaiwa DVD (Video 26 – 50)

みんなの日本語初級II 会話DVD – Minna no Nihongo Shokyuu 2 Kaiwa DVD (Video 26 – 50)

んなの日本語 初級II 会話 DVD là bộ đĩa tập hợp đầy đủ video clip phần Kaiwa của 26 – 50 bài khóa giáo trình みんなの日本語 初級 – Minna no Nihongo sơ cấp, chất lượng DVDrip hoặc CDrip phụ đề Nhật ngữ đầy đủ.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download DVD 26- 50: tại đây