Home / Minna no Nihongo / Download みんなの日本語初級I 会話DVD – Minna no Nihongo Shokyuu 1 Kaiwa DVD (Video 1-25)

Download みんなの日本語初級I 会話DVD – Minna no Nihongo Shokyuu 1 Kaiwa DVD (Video 1-25)

みんなの日本語初級I 会話DVD – Minna no Nihongo Shokyuu 1 Kaiwa DVD (Video 1-25)

んなの日本語 初級I 会話 DVD là bộ đĩa tập hợp đầy đủ video clip phần Kaiwa của 1 – 25 bài khóa giáo trình みんなの日本語 初級 – Minna no Nihongo sơ cấp, chất lượng DVDrip hoặc CDrip phụ đề Nhật ngữ đầy đủ.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download DVD 1- 25: tại đây