Home / Minna no Nihongo / Download Minna no Nihongo I Kanji Renshuuchou – みんなの日本語初級 I 漢字練習帳 Ebook PDF

Download Minna no Nihongo I Kanji Renshuuchou – みんなの日本語初級 I 漢字練習帳 Ebook PDF

Minna no Nihongo I Kanji Renshuuchou – みんなの日本語初級 I 漢字練習帳

“みんなの日本語 初級I 第2版 漢字練習帳” là cuốn sách hỗ trợ người học nâng cao khả năng chữ Hán.
Minna no nihongo sơ cấp 1 – Hán tự là một cuốn sách hay để luyện tập đối với những ai đang học tiếng Nhật theo bộ sách Minna no nihongo và cũng là một cuốn sách luyện Hán tự phù hợp cho những ai muốn mở rộng vốn chữ Hán để nâng cao khả năng đọc hiểu của mình.

内容(「BOOK」データベースより)
本書は「みんなの日本語初級1」の補助教材として作成された。日本語能力試験出題基準の3、4級(一部2級)を中心とした日常よく使われる基礎的な
漢字218字が段階を追って無理なく学習できるように配列している。

Download Ebook: PDF