Home / Minna no Nihongo / Download Minna no Nihongo I – Honsatsu – みんなの日本語 初級I 本冊 Ebook PDF + CD

Download Minna no Nihongo I – Honsatsu – みんなの日本語 初級I 本冊 Ebook PDF + CD

Minna no Nihongo I – Honsatsu – みんなの日本語 初級I 本冊

Minna no Nihongo I Honsatsu là cuốn sách giáo khoa của bộ giáo trình Minna no nihogo I trình độ sơ cấp dành cho mọi đối tượng.

Minna no Nihongo I Honsatsu được xuất bản tại Nhật và được nhiều trung tâm cũng như người học lựa chọn để ôn luyện tiếng Nhật tổng hợp tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết từ năm 1998 cho đến nay.

Minna no Nihongo I Honsatsu là trình độ đầu của sơ cấp – sơ cấp 1. Sau khi hoàn thành cuốn sách này, người học sẽ tiếp tục được học lên sơ cấp 2 Minna no Nihongo II Honsatsu với bộ cục hoàn toàn tương tự nhưng nội dung lại ở trình độ cao hơn bộ sách này.

Minna no Nihongo I Honsatsu được đi kèm với một số cuốn sách khác để hỗ trợ và mở rộng nội dung cho người học như: Minna no nihongo I sách bản dịch và giải thích ngữ pháp, Minna no nihongo I luyện tập các mẫu câu, Minna no nihongo I bài tập, Minna no nihongo I luyện nghe 25 bài và Minna no nihongo I luyện đọc 25 bài

内容紹介
外国人のための日本語教科書の定番です。
基本的な文型をやさしいものから難しいものへ積み上げ、聞くこと、話すことを中心に学習する総合教科書です。文型が実際にどのような場面で使われる表
現なのか、覚えた文型で何ができるのかを実感しながら学習します。

Download Ebook + CD: tại đây