Home / JLPT / Download Mimi Kara Oboeru N1 Bunpou – 耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニングN1 (AudioCD)

Download Mimi Kara Oboeru N1 Bunpou – 耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニングN1 (AudioCD)

Mimi Kara Oboeru N1 Bunpou – 耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニングN1

Bao gồm các từ chức năng của Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật N1, sắp xếp theo thứ tự khó khăn → thứ tự khó khăn. Chúng tôi trình bày một loạt các câu ví dụ có tính đến các cảnh và từ vựng có liên quan chặt chẽ với từ chức năng đó. Một số vấn đề có thể kiểm tra xem bạn có nhớ hình dạng (tổng số câu hỏi 744 câu hỏi) hay không. Vấn đề toàn diện tương ứng với vấn đề ngữ pháp của kỳ thi này được thu thập ba lần.

内容紹介
日本語能力試験N1の機能語を網羅し、易→難順に配列。その機能語と関連の深い場面・語彙を考慮した例文を幅広く提示。形を覚えたかどうかをチェックできる問題を多数収録(総問題数744問)。本試験の文法問題に対応した総合問題3回分収録。

内容(「BOOK」データベースより)
日本語能力試験N1の機能語を網羅し、易→難順に配列。その機能語と関連の深い場面・語彙を考慮した例文を幅広く提示。形を覚えたかどうかをチェックできる問題を多数収録(総問題数744問)。聞く、書く、口を動かすなど、五感をフルに使って練習。ディクテーション、練習、まとめテストなどで繰り返し復習。最終実力チェック用の、本試験の文法問題と同形式の総合問題3回分収録。機能語索引で覚えたかどうかをもれなくチェック。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download CD : tại đây