Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N2 / Mẫu ngữ pháp tiếng Nhật Kaizen Master 2kyuu (bản tiếng Việt)

Mẫu ngữ pháp tiếng Nhật Kaizen Master 2kyuu (bản tiếng Việt)

Mẫu ngữ pháp tiếng Nhật Kaizen Master 2kyuu (bản tiếng Việt)

Dưới đây là file tập hợp 173 mẫu ngữ pháp 2 kyuu (chương trình thi JLPT cũ tương đương với N2 hiện tại) bằng tiếng Việt, bản dịch của Nguyễn Đăng Quý. Sách được trình bày ngắn gọn dễ hiểu, có ví dụ rõ ràng. Mong là nó sẽ có ích cho các bạn.

Nội dung trình bày dễ hiểu, hy vọng giúp ích cho các bạn thật nhiều trong kỳ thi N2 nhé. Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật.

Tài liệu ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp luyện thi JLPT N2

Download tài liệu : PDF