Home / Học tiếng Nhật / Mẫu giấy kẻ ô tập viết chữ Hiragana và Katakana

Mẫu giấy kẻ ô tập viết chữ Hiragana và Katakana

Hôm nay cùng chia sẻ với các bạn bảng chữ Hiragana và Katakana, với mẫu giấy kẻ ô tập viết.
Bảng chữ Hiragana cùng nhau luyện tập.

Bảng chữ Katakana cùng nhau luyện tập.

Công cụ tốt nhất là bút chì 2B và cục tẩy nhé. Vừa viết vừa đọc to để nhớ chữ.
Các các bạn học tập tốt.

Mẫu giấy tập viết Hiragana

Download file: Here

Mẫu giấy tập viết Katakana

Download file: Here

Mẫu giấy trắng tập viết

Download file: Here