Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 9 : ~ば~ほど~ ( Càng – càng )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 9 : ~ば~ほど~ ( Càng – càng )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 9 : ~ば~ほど~ ( Càng – càng )

Câu 9. ~ば~ほど~: Càng ~ càng ~

Giải thích:

Mẫu câu này diễn tả sự  biến đổi tương ứng về mức độ hay phạm  vi của nội dung được nêu ra ở phần  sau câu,  khi mà điều kiện được nêu ở phần trước  của câu thay đổi. Ở đây bộ phận  đứng  trước「~ば・~なら」 và phải là cùng một động từ hoặc  tính từ.

Ví dụ:

食べれば食べるほど太る。

Càng  ăn càng  mập

電気製品というのは、高くなればなるほど、使いにくくなる。

Đồ điện càng  mắc tiền càng  khó sử  dụng

この説明書は、読めば読むほど分からなくなる。

Bảng hướng dẫn này càng  đọc càng  thấy khó hiểu

眠ろうとすればするほど眼が冴えてくる。

Càng  định nghủ thì mắt càng  tỉnh

日本語は、勉強ければ勉強するほど面白い。

Tiếng Nhật càng  học càng  thú vị